SEE DAYWEATHER LIVE

MAY
FRI MAY 13: Boondocks | Scottsdale
SUN MAY 29
: Boondocks | Scottsdale

JUNE
FRI JUNE 3: Boondocks | Tempe
SUN JUNE 5: Boondocks | Scottsdale
FRI JUNE 24: W Hotel | Scottsdale
SUN JUNE 26: Boondocks | Scottsdale

JULY
FRI JULY 1: Boondocks | Scottsdale
SUN JULY 17Boondocks | Scottsdale

AUGUST
FRI AUG 12: 
Boondocks | Scottsdale
SUN AUG 21: Boondocks | Scottsdale